Intel : Server Specialist Certification

Intel Server Specialist


Intel : Server Specialist Certification
Intel Solution Summit 2013 The Venetian Macao-Resort-Hotel Macau

ควิกเซิร์ฟ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมโครงการ Server Solutions Specialist เนื่องจากความพร้อมทางด้านบุคลากร และมียอดการจัดจำหน่ายเครื่อง Server จากทาง Intel เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ ควิกเซิร์ฟได้รับการสนับสนุนจากทาง Intel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ Intel Server Solution ให้แก่ท่านได้อย่างมั่นใจ

 
ควิกเซิร์ฟ
สินค้า
งานระบบ
บริการ
กิจกรรม
ออนไลน์
Share Mail
สวัสดีค่ะคุณ
คุณ ได้แนะนำสินค้าจาก www.quickserv.co.th ให้แก่คุณ
หมวดสินค้า
ยี่ห้อ
ชื่อ
ลิ้งค์